Kopčany - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Adresa:                        Obec Kopčany
                                      Kollárova 318
                                      908 48 KOPČANY
e-mail:                           obec@kopcany.sk
fax:                                034 668 1225
mob.:                             0908 717 876
Štatutárny zástupca:   Ing. Dubecký Dušan, starosta obce
IČO:                               00309613
DIČ:                               2021065739
Bankové spojenie:       Prima banka a.s. Slovensko
                                      IBAN: SK64 5600 0000 0027 0868 3002

Výzva na predkladanie ponúk-oplotenie ZŠ Kopčany

Vyzva_oplotenie_ZS.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 1,44 MB

VOS Jazdiareň

VOS_Jazdiaren_najom_nova (2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 102,57 kB

Obchodná verejná súťaž

VOS_novinovystanok_najom (2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 55,87 kB

Výzva na predkladanie ponúk-strecha MŠ Kopčany

Vyzva_MS_strecha.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 148,99 kB

Výzva na predkladanie ponúk-oplotenie MŠ Kopčany

Vyzva_MS_oplotenie.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 139,47 kB

VO Chodníky Bratislavská II.etapa

VO Chodníky Bratislavská II.etapa.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 15,42 MB

VO - Oprava a úprava sociálneho zariadenia jedálne ZŠ Kopčany

VO - Oprava a úprava sociálneho zariadenia jedálne ZŠ Kopčany.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 2,43 MB

Archeologický výskum Kačenáren

45747c5b-ff36-4909-8b89-d947770a5208.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 2,22 MB

Prestavba garáže OcÚ

bc7ba604-a0d9-4a7c-97c2-77a8a0cec3d2.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 142,46 kB

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Jazdiareň Kopčany

7b72e726-5490-44c2-83a6-a4d9644eb277.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 39,33 MB

Otváranie ponúk na rekonštrukciu strechy žrebčína

9a0bcc4e-0db7-47bf-9015-5d825074cdd9.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,71 kB

Otváranie ponúk na rekonštrukciu strechy žrebčína

e65a4774-2b6b-4613-9088-380983ffe096.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,71 kB

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - kanalizačná infraštruktúra - ČOV Kopčany

c6b60331-0522-43f9-81e8-15551b11c162.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 254,96 kB

Splašková kanalizácia - výsledok

9b693fb0-bb7e-46ec-9588-31d469e407e1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,19 kB

Splašková kanalizácia - výzva na predkladanie ponúk

9e49c9cf-b89e-4d1b-ad59-82ce12a902ee.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,33 kB