Obec Kopčany
obecKopčany

Šach

História a súčasnosť Šachového oddielu Kopčany:

Začiatky organizovaného šachu v Kopčanoch sa datujú od roku 1981.V tomto roku vznikol v našej obci z iniciativy Pavla Damborského Šachový oddiel , vtedy v rámci TJ Družstevník .

Prvá zostava v roku 1981/82 v Majstrovstvách II.triedy bola:
prvá zostava
1. Pípa Marián
2. Cerovský Marián
3. Damborský Pavol
4. Bollo Lubomír
5. Blanárik Dominik
6. Bluml Lubomír
7. Dubecký Ladislav
8. Palkovič Ladislav
9. Šamánek Vladimír

V tomto ročníku sme Majstrovstvá okresu II.triedy vyhrali a postúpili sme dmajstrovstvá okresuo Majstrovstiev okresu I.triedy.V Majstrovstvách okresu sme pôsobili až do ročníka 1990/91, kedy sme skončili na 2.mieste a postúpili sme do Majstrovstiev oblasti Západoslovenského kraja. Počas pôsobenia v Majstrovstvách okresu postupne do oddielu pribudli títo hráči : Durna František (82/83) , Riška Dušan (82/83) , Cerovský Ján (83/84) , Janečka Milan (83/84) , Kovárik Oto (83/84) , Písecký Ján (86/87), Sprušanský Ferdinand (88/89), Masaryk Marián (89/90) , Vajay Peter (89/90) a Ivánek Ján (89/90). Počas tohto obdobia odišli títo hráči : Pípa Marián (1988 do Trnavy) , Kovárik Oto (1985 do Spojov Bratislava ) a ukončili činnosť títo hráči : Riška Dušan (1986) , Janečka Milan (1989), Palkovič Ladislav (1990) , Vajay Peter (1990) a Ivánek Ján (1990) . V roku 1990 sme sa osamostatnili od TJ Družtevník a začali pôsobit' samostatne.

Od ročníka 1991/92 sme hrali Majstrovstvá oblasti Západoslovenského kraja. Úvodná zostava bola nasledovná:

1. Cerovský Marián
2. Krakovský Peter
3. Durna František
4. Šamánek Vladimír
5. Písecký Ján
6. Blanárik Dominik
7. Dubecký Ladislav
8. Damborský Pavol
9. Bollo Ľubomír
10. Cerovský Ján
11. Sprušanský Ferdinand
12. Bluml Lubomír
13. Masaryk Marián

Počas pôsobenia v Majstrovstvách oblasti do nášho oddielu pribudli títo hráčí : Masaryk Igor (1992) a Hanzalík Alojz (1993) a odišli títo hráči : Krakovský Peter (1992 do Skalice ) a Masaryk Igor (1995 ukončil aktívnu činnost' ).V roku 1995/96 sme skončili na 3. mieste a postúpili sme do 3.ligy Trnavského kraja.

Od ročníka 1996/97 sme hrali 3. ligu Trnavského kraja. Úvodná zostava bola nasledovná:

1. Cerovský Marián
2. Šamánek Vladimír
3. Durna František
4. Dubecký Ladislav
5. Písecký Ján
6. Damborský Pavol
7. Blanárik Dominik
8. Bollo Lubomír
9. Hanzalík Alojz
10. Sprušanský Ferdinand
11. Cerovský Ján
12. Bluml Lubomír
13. Ralbovský Milan
14. Masaryk Marián
15. Mágr Jozef

Počas pôsobenia v 3.lige do nášho oddielu pribudli títo hráči: Kovárik Oto (1997) , Zajároš Milan (1997) , Kovarovič Štefan (1997­host'ovanie na 1 rok) , Grigar Vladimír (1998) , Samko Karol (1999-host'ovanie na 1 rok ) , Drozd Martin (1999) , Krakovský Peter (2000) , Šedivý Miroslav (2000) , Mohelníková Daniela (2000) , Zubalík Jaroslav (2000) , Stanislav Miroslav (2000) , Čermák Jaroslav (2000) a Varmuža Lukákš (2000). Odišli tito hráči : Durna František (15.9 1996 zomrel ) , Mágr Jozef (1999 ukončil akívnu činnosť) a Bluml Lubomír (1997 ukončil aktívnu činnosť). V 3.lige sme pôsobili až do roku 2000/01 , kedy sme zostúpili do 4.ligy kde už pôsobilo naše "B" mužstvo zložené hlavne zo žiakov: Súpiska družstva Kopčany "B" v roku 2000/01 bola nasledujúca :

1. Bollo Ľubomír
2. Sprušanský Ferdinad
3. Drozd Martin
4. Šedivý Miroslav
5. Zubalík Jaroslav
6. Stanislav Miroslav
7. Čermák Jaroslav
8. Mohelníková Daniela
9. Hanzalík Alojz
10. Cerovský Ján
11. Varmuža Lukáš
12. Masaryk Marián

V roku 2001/02 pôsobili obidve naše mužstvá v 4.lige. Družstvo Kopčany „A“ postúpilo do finálovej skupiny ale postupovú priečku neobsadilo. Družstvo Kopčany "B" hralo v skupine o umiestnenie. Zostavy družstiev boli nasledovné :

Kopčany „A“:

1. Kovárik Oto
2. Samko Karol
3. Šamánek Vladimír
4. Cerovský Marián
5. Damborský Pavol
6. Krakovský Peter
7. Dubecký Ladislav
8. Písecký Ján
9. Blanárik Dominik
10. Mohelníková Daniela
11. Vanišová Adriana
12. Smolinská Lucia
13. Varmuža Lukáš

Kopčany „B“

1. Drozd Martin
2. Bollo Ľubomír
3. Sprušanský Ferdinand
4. Hanzalík Alojz
5. Cerovský Ján
6. Zajároš Milan
7. Zubalík Jaroslav
8. Stanislav Miroslav
9. Šedivý Miroslav
10. Ralbovský Milan
11. Masaryk Marián
12. Čermák Jaroslav
13. Vitásek Jaromír

Okrem súťaží družstiev sa naši hráči pravidelne zúčastňujú turnajov jednotlivcov. Od roku 1992, kedy sme 9. mája usporiadali turnaj k 600. výročiu obce Kopčany, pravidelne poriadame turnaje jednotlivcov aj v Kopčanoch. Turnaje jednotlivcov sa zúčastňujú aj žiaci Kopčian a to celkom úspešne.

Žiaci sa prvý raz zúčastnili turnaja v roku 2000. Boli to Majstrovstvá SR žiackych družstiev 15.4. 2000 v Brezovej pod Bradlom. V konkurencii 20 družstiev sa naše družstvo umiestnilo na 13. mieste, čo bolo veľmi milé prekvapenie. Jednotlivci sa umiestnili následovne:

1. šachovnica: 13. Miroslav Šedivý - 3.0/7
2. šachovnica: 12. Bluml Albert - 3.5/7
3. šachovnica: 19. Mohelníková Daniela - 0.5/7
4. šachovnica: 2. Stanislav Miroslav - 6.0/7

Potom sme 9.3. 2001 usporiadali v spolupráci so ZŠ turnaj žiakov v Kopčanoch. Zúčastnilo sa ho 23. hráčov a hráčok. Najlepším domácim hráčom žiacibol Jaroslav Zubalík, ktorý obsadil 2. miesto so ziskom 5,0/7. Najlepšou domácou hráčkou bola Lucia Smolinská. So ziskom 3,0/7 obsadila 2.miesto medzi dievčatami. V ročníku 2001/02 sa rozbehol Regionálny šachový festival detí a mládeže, ktorého sa naši hráči v hojnom počte zúčastňujú. Prvé kolo sa konalo 10.11.2001 v Brezovej pod Bradlom. V konkurencii 16 hráčov obsadil Jaroslav Čermák 4. miesto 4,0/7a Miroslav Stanislav 9. miesto 3,5/7. Druhé kolo bolo 26.1.2002 v Senici. V kategórii do 12 rokov bolo 24 účastníkov a Hana Biskupičová obsadila 20. miesto 2,0/7. V kategórii do 20 rokov bolo 27 účastníkov. Najlepším naším hráčom bol Martin Hodáň, ktorý obsadil 7. miesto 4,5/7 a najlepšou našou hráčkou bola Adriana Vanišová, ktorá medzi dievčatami obsadila 2. miesto 3,5/7 (celkove 15. miesto). Tretie kolo sa konalo 19.1.2002 v Holíči. V kategórii do 20 rokov v konkurencii 18 hráčov bol naším najlepším hráčom Martin Drozd, ktorý obsadil 7. miesto so ziskom 3,5/7. Miroslav Stanislav obsadil 11. miesto 3,0/7 a Martin Hodáň 12.miesto 3,0/7. Štvrté kolo sa uskutočnilo 23.2.2002 v Kopčanoch. V kategórii do 12 rokov bolo 20 účastníkov. Najlepším domácim bol Ondrej Smolinský na 10. mieste 3,5/7 a najlepšou domácou hráčkou bola Hana Biskupičová na 12. mieste 3,5/7 – medzi dievčatami 4. miesto. V kategórii do 20 rokov bolo 22 účastníkov. Najlepším domácim hráčom bol Martin Drozd na 4. mieste 4,5/7 a najlepšou domácou hráčkou bola Daniela Mohelníková na 9.mieste 4.0/7 – 1. miesto medzi dievčatami. Piate kolo bolo 23.3.2002 v Senici a poriadal ho ŠK Osuské. V kategórii do 12 rokov bolo 35 účastníkov. Najlepšou našou hráčkou bola Veronika Palkovičová na 19. mieste 3,5/7 – 4 miesto medzi dievčatami. V kategórii do 20 rokov bolo 34 účastníkov. Najlepším naším hráčom bol Martin Drozd na 9. mieste 4,5/7 a najlepšou našou hráčkou Adriana Vanišová na 24. mieste 3.0/7 – 1. miesto medzi dievčatami. Šieste kolo bolo 27.4.2002 na Myjave. V kategórii do 12 rokov bolo 34 účastníkov. Najlepším naším hráčom bol Ondrej Smolinský na 12. mieste 4,0/7 a najlepšou našou hráčkou Hana Biskupičová na 19. mieste 3,0/7 – 6. miesto medzi dievčatami. V kategórii do 20 rokov bolo 30 účastníkov. Najlepším naším hráčom bol Jaroslav Čermák na 6. mieste 4,5/7 a najlepšou našou hráčkou bola Daniela Mohelníková na 16. mieste 3,0/7 – 3. miesto medzi dievčatami. Siedme kolo bolo 18.5.2002 v Budmericiach. V kategórii do 12 rokov bolo 90 účastníkov. Najlepším naším hráčom bol Ondrej Smolinský na 48. mieste 3,5/7. V kategórii do 20 rokov 77 účastníkov. Najlepším naším hráčom bol Martin Hodáň an 40. mieste 3,5/7. Záverečné ôsme kolo bolo 8.6.2002 v Brezovej pod Bradlom. V kategórii do 12 rokov bolo 20 účastníkov. Najlepšou našou hráčkou bola Hana Biskupičová na 17 mieste 2,5/7 – 4 miesto medzi dievčatami. V kategórii do 20 rokov bolo 25 účastníkov. Najlepším naším hráčom bol Jaroslav Čermák na 15. mieste 3,0/7. Najlepšou našou hráčkou bola Daniela Mohelníková na 16. mieste 3,0/7 – 3. miesto medzi dievčatami.

Turnaje dospelých

Turnaja 9.5.1992 sa zúčastnilo 21 hráčov. Zvíťazil Oto Kovárik so ziskom 9,0/9. Turnaj 5.61993 sa hral na MO Senica v aktívnom šachu a zúčastnilo sa ho 25 hráčov. Najlepším domácim hráčom bol Marián Cerovský na 8. mieste 5,5/7. Zvíťazil Zdeno Vogl zo Skalice. Turnaja 8.1.1994 s zúčastnilo 33 hráčov. Zvíťazil Marián Cerovský 7,0/7 a domáci úspech zavŕšil Oto Kovárik na 3.mieste 6.5/7. Turnaja 29.12.1994 sa zúčastnilo 36 hráčov. Zvíťazil v ňom Oto Kovárik 7,0/7. Turnaj 1.4.1995 sa hral jako Finále MO Senica v bleskovom šachu. Zvíťazil v ńom Oto Kovárik 18,5/24. Zúčastnilo sa ho 24 hráčov. Turnaja 6.1.1996 sa zúčastnilo 22 hráčov. Najlepším domácim hráčom bol Marián Cerovský na 2. mieste 5,5/7. Zvíťazil Stanislav Vlček zo Spojov Bratislava so ziskom 6,0/7. Turnaja 28.12.1996 sa zúčastnilo 34 hráčov a hral sa jako Memoriál Františka Durnu. Najlepším domácim hráčom bol Oto Kovárik na 3. mieste 6,5/9. Zvíťazil Vladimír Haraša z Holíča so ziskom 7,5/9. Turnaja 3.1.1998 sa zúčastnilo 38 hráčov. Zvíťazil Ivan Horák z Holíča so ziskom 7,5/9. Najlepším domácim hráčom bol Ľubomír Bollo na 17. mieste 4,5/9. Turnaja 2.1.1999 sa zúčastnilo 33 hráčov. Zvíťazil Oto Kovárik so ziskom 6,5/7. Turnaja 16.12.2000 sa zúčastnilo 38 hráčov. Najlepším domácim hráčom bol Oto Kovárik na 8. mieste so ziskom 5,5/9. Zvíťazil Pavol Vach zo Senice so ziskom 7,5/9. Turnaja 2.1.2000 sa zúčastnilo 59 hráčov. Najlepším domácim hráčom bol Karol Samko na 4. mieste 6,5/9. Zvíťazil Dušan Hečko z Holíča so ziskom 8.5/9. Turnaja 28.12.2001 sa zúčastnilo 43 hráčov. Najlepším domácim hráčom bol Oto Kovárik na 6. mieste 7.0/9. Zvíťazil Antonín Šilhavík z Uherského Ostrohu so ziskom 9.0/9.

Poďakovanie: všetkým hráčom za aktívnu činnosť na dianí v Šachovom oddieli, za nezištnú podporu v činnosti: Obecný úrad a Obecné zastupiteľstvo na čele so starostom obce Dušanom Dubeckým, p. Jozefovi Bitalovi – majiteľovi reštaurácie LUNA v Kopčanoch. Radi uvítame i ďalších záujemcov o podporu Šachového oddielu Kopčany.

Zostavil: Ferdinand Sprušanský, vedúci ŠO-Kopčany

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Smútočné oznamy

Obecný úrad v Kopčanoch oznamuje, že dňa 16.júna 2024 v Skalici, vo veku 77 rokov zomrela naša občanka pani Helena Križanová, rod. Varadínková z ulice Bratislavskej č. domu 124. Rozlúčka zomretej pani Heleny Križanovej bude dňa 19.júna 2024, t.j. v stredu o 13:00h. v dome smútku v Kopčanoch. 

 

Vývoz odpadu

komunálny odpad:
v utorok 18.06.2024

separovaný odpad:

  • plasty, kovy:  21.06.2024
  • papier:        28.06.2024

Facebook

Aktuálne počasie

dnes, utorok 18. 6. 2024
polojasno 28 °C 17 °C
streda 19. 6. polojasno 29/19 °C
štvrtok 20. 6. zamračené 26/16 °C
piatok 21. 6. slabý dážď 29/19 °C

Zaujímavé odkazy

facebook
kostol
múzeum
materská škola
útulok
urbár
žrebčín
žrebčín
mas
VPP