Kopčany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Sadzba dane za psa v obci Kopčany je 4,00 € za jedného psa a kalendárny rok.

Pri prihlásení psa je nasledovný postup:

Je potrebné vyplniť evidenčný list psa a tlačivo V. Oddiel: Priznanie k dani za psa.

Obe vyplnené tlačivá následne doručiť do podateľne Obecného úradu Kopčany, kde budú zaevidované ako doručená pošta. Následne bude psíkovi pridelné a vydané evidenčné číslo, ktoré bude mať pripnuté na obojku. Pod týmto číslom bude vedený v databázi na obecnom úrade.

Postup pri úhyna psa:

Daňovník/vlastník psa  si musí  zánik daňovej povinnosti podať na tlačive V. Oddiel: Priznanie k dani za psa a to rok nasledujúci po úhyne do konca januára príslušného roka.

Vzory tlačív:

V.Oddiel Priznanie k dani za psa 

Evidenčný list psa

tlačivá na stiahnutie:

Evidenčný list psa (24 kB)

V.Oddiel Priznanie k dani za psa (266.99 kB)